▄▀▄ احمـــــد شـــاملـو ▄▀▄

وبگاه تخصصی اشعار احمد شاملـو


اتاقک

ثبت نام در وب گاه تخصصی شاملو


دوستداران شاملو میتوانند کد لوگوی ما را در وبلاگ خود قرار دهند

[ ] [ ] [ کاتب ] [ ]
کیستی

 

 

 

کیستی که من

 

اینگونه به اعتماد

 

نام خود را

 

با تو می گویم...

 

کلید قلبم را

 

در دستانت می گذارم

 

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

 

به کنارت می نشینم

 

و سربر شانه‌ی تو

 

اینچنین آرام

 

به خواب می روم؟

 

 


برچسب‌ها: کیستی, شاملو, آیدا در آینه
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ کاتب ] [ ]
به بهانه سالروز میلاد شاملوی بزرگ ...
 
ﻛﻮﻩ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

 

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭﺩ.

 

ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺳﺘﻢ ﮔﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ

 

ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮﺵ ﺧﻮ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩ

 

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻡ...

 

 

[ ] [ ] [ کاتب ] [ ]
کاشفان فروتن شوکران - احمد شاملو - از مرگ ...


هرگز از مرگ نهراسيده ام


اگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.


هراس من – باری – همه از مردن در سرزمينی است


که مزد گورکن


از آزادی آدمی


افزون تر باشد


جستن


يافتن


و آنگاه


به اختيار برگزيدن


و از خويشتن خويش


با روئی پی افکندن ...


اگر مرگ را از اين همه ارزشی بيش تر باشد


حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسيده باشم.برچسب‌ها: کاشفان فروتن شوکران, از مرگ
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ کاتب ] [ ]