:: نویسنده : کاتب ♣♣ تاریخ :


دوستداران شاملو میتوانند کد لوگوی ما را در وبلاگ خود قرار دهند

موضوع : در آستانه
:: نویسنده : کاتب ♣♣ تاریخ :
 

 

 

برای م. امید

 

نگر

 

تا به چشمِ زردِ خورشید اندر

 

نظر

 

نکنی

 

که‌ت افسون

 

نکند.

 
 

بر چشم‌های خود

 

از دستِ خویش

 

سایبانی کن

 

نظاره‌ی آسمان را

 

تا کلنگانِ مهاجر را

 

ببینی

 

که بلند

 
 

از چارراهِ فصول

 

در معبرِ بادها

 

رو در جنوب

 

همواره

 

در سفرند.

 

 


برچسب‌ها: در آستانه
ادامه مطلب را دنبال کنید...
:: نویسنده : کاتب ♣♣ تاریخ :
 

 

 

بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟

 

بر کدام مُرده‌ی پنهان می‌گرید

 

این سازِ بی‌زمان؟

 

در کدام غار

 

بر کدام تاریخ می‌موید این سیم و زِه، این پنجه‌ی نادان؟

 
 

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند

 

بگذار برخیزد!

 

 

 


برچسب‌ها: بر کدام جنازه زار می‌زند
ادامه مطلب را دنبال کنید...
موضوع : هنوز در فکر آن کلاغم
:: نویسنده : کاتب ♣♣ تاریخ :

 

 

هنوز

 

در فکرِ آن کلاغم در دره‌های یوش:

 

با قیچی سیاهش

 

بر زردی‌ِ برشته‌ی گندمزار

 

با خِش‌خِشی مضاعف

 

از آسمانِ کاغذی مات

 

قوسی بُرید کج،

 

و رو به کوهِ نزدیک

 

با غار غارِ خشکِ گلویش

 

چیزی گفت

 


برچسب‌ها: هنوز در فکر آن کلاغم, اسماعیل خویی
ادامه مطلب را دنبال کنید...